Ranking

 1. Uzair Khatri
  Uzair Khatri (0)
  Stars collected: 0 88997
 2. Uzair Shaikh
  Uzair Shaikh Novice (1)
  Stars collected: 0 148706
 3. Uzair Sohail
  Uzair Sohail Rising Potter (8)
  Stars collected: 25 148223
 4. Uzair Tariq
  Uzair Tariq Novice (1)
  Stars collected: 5 57190
 5. Uzair Zaveri
  Uzair Zaveri Artistic Soul (3)
  Stars collected: 53 23358
 6. Uzay Osman
  Uzay Osman (0)
  Stars collected: 0 89434
 7. Uzayr Mansuri
  Uzayr Mansuri Novice (1)
  Stars collected: 0 162966
 8. Uzb Efgashev
  Uzb Efgashev Novice (1)
  Stars collected: 7 45298
 9. Uzef Sumbhaniya
  Uzef Sumbhaniya Novice (1)
  Stars collected: 10 36062
 10. Uzep Al-Paksi
  Uzep Al-Paksi Artistic Soul (3)
  Stars collected: 10 115908
 11. Uziel Diego
  Uziel Diego Artistic Soul (5)
  Stars collected: 84 24072
 12. Uzma Aharoon
  Uzma Aharoon Novice (1)
  Stars collected: 25 172588
 13. Uzma Ali
  Uzma Ali Able Hands (13)
  Stars collected: 259 7788
 14. Uzma Fahim
  Uzma Fahim Clay Golem (46)
  Stars collected: 1916 2461
 15. Uzma Kashif
  Uzma Kashif Novice (1)
  Stars collected: 5 58752

Ranking